Guitar Chords : Vajle Ki Bara by Bela Shende and Ajay Gogawale from Natrang

Song Lyrics joestrummer.us

Chaitra (Eb)punavechi raat aaj aliya bharat
Thad (Eb)Thad kalajat majhya mayena
Kadhi (Eb)kava kutha kasa jiv jhala yeda pisa
Tyacha (Eb)nahi bharawas tol rahina

(Abm)Rakhili ki marji tumachya
(Abm)jodina mi (Eb)aale
(Abm)Piratichya ya rangi raya
(Abm)chimba oli mi (Eb)jhale

Raya (Abm)soda ata tari kal yel nahi bari
Punha (Abm)bhetu kenvhatari saja(E)na..

Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara
Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara

He (Ebm)kashapayi chalta mag mag firata
(Ebm)Asa kay karata daji hila
(Ebm)bheta ki (E)yetya ba(Ebm)jari
He (Ebm)sahachi bhi gadi geli navachi bhi geli
Ata (Ebm)barachi (E)gadi ni(Ebm)ghali

Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara
Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara

(Abm)Baaraa..(Abm)Baaraa..
(E)Baara..(E)Ji ji re (Eb)ji

Ainya(Eb)wani rup majha
ubhi (Abm)jwanichya mi umbaryat
Nada(Abm)wala khulapisa
kabu(G)tarahi majhya urat

Bhava(Eb)tali bhay ghali raat
(Abm)mokat hi chandanyachi
Uga (Abm)ghayee kashapayi
hay (Eb)najar ubhya gavachee

Nari (Eb)ga rani ga
hay (E)najar ubhya ga(Eb)vachi..
He (Ab)shet aala rakhanila
(Ab)rakhu chara (Eb)gola
(Ab)Shil ghali kuthun koni
(Ab)karun tirapa (Eb)dola

Ata (Eb)kasa kiti jhaku sanga
(Abm)kuthawar rakhu
Raya (Eb)bhan majha mala rahi(E)na

Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara
Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara

He (Ebm)kashapayi chalta mag mag firata
(Ebm)Asa kay karata daji hila
(Ebm)bheta ki (E)yetya ba(Ebm)jari
He (Ebm)sahachi bhi gadi geli navachi bhi geli
Ata (Ebm)barachi (E)gadi ni(Ebm)ghali

Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara
Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara

(Abm)Baaraa..(Abm)Baaraa..
(E)Baara..(E)Ji ji re (Eb)ji

Antra2:
aal (Eb)pad jhala bhar bharali
(Abm)ubhari ghatagha(Eb)tat
tang (Abm)choli ang jali
tacha da(G)limb futa watat

gar (Eb)war jhombanar
dwad (Abm)padar jagi tharana
ado(Abm)shachya khodicha mi
kasa (Eb)gupit rakhu kalena

hey nari (Eb)ga rani ga
kasa (E)gupit rakhu ka(Eb)lena
(Ab)morawani daul majha
(Ab)mainewani (Eb)tora
(Ab)aundhachya ba warsala
(Ab)mi gathal way (Eb)sola

jiva (Eb)lagaliya godi tari
(Abm)kal kadha thodi ghadi
(Eb)atachi hi tumhi rahu (E)dya

Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara
Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara

He (Ebm)kashapayi chalta mag mag firata
(Ebm)Asa kay karata daji hila
(Ebm)bheta ki (E)yetya ba(Ebm)jari
He (Ebm)sahachi bhi gadi geli navachi bhi geli
Ata (Ebm)barachi (E)gadi ni(Ebm)ghali

Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara
Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara

(Abm)Baaraa..(Abm)Baaraa..
(E)Baara..(E)Ji ji re (Eb)ji

joestrummer.us