Guitar Chords : Morya Morya by Ajay Gogawale and Atul Gogawale from Uladhal

Song Lyrics joestrummer.us

He (G)Deva Tujhya (Cm)Dari Aalo
(G)Gungaan Gaya
(G)Tujhain maan (Cm)sacha
(G)Janma jaayi vaya

He (G)deva dili (C)haak
(Cm)Udhar ka(Ab)raya
ba(G)dhalachi (C)chhya tujhi
(Cm)sameendarachi (Ab)maya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya

He (G)Deva Tujhya (Cm)Dari Aalo
(G)Gungaan Gaya
(G)Tujhain maan (Cm)sacha
(G)Janma jaayi vaya

He (G)deva dili (C)haak
(Cm)Udhar ka(Ab)raya
ba(G)dhalachi (C)chhya tujhi
(Cm)sameendarachi (Ab)maya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya

Antra1:
(G)Onkaranch rupa tujha
(F)Chara chara madir
(G)Jhadyeli paan sang
(F)Ful tu sungadi
(G)Bhagatasa (Cm)pathirakha (D)greebacha vali
(G)Majhi bhakti (Cm)tujhi shakti (D)ek roop zali

He (G)deva dili (C)haak
(Cm)Udhar ka(Ab)raya
ba(G)dhalachi (C)chhya tujhi
(Cm)sameendarachi (Ab)maya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya

Antra2:
(G)Adi ant tuch khara (F)tujh budhhi data
(G)Sharan mi alo tujha (F)payavar matha
(G)Danka vajh (Cm)daha dishi (D)gajara navacha
(G)Sankata (Cm)badaleyi (D)avatar devacha

He (G)deva dili (C)haak
(Cm)Udhar ka(Ab)raya
ba(G)dhalachi (C)chhya tujhi
(Cm)sameendarachi (Ab)maya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya

(G)Morya Morya (F#)mibal tanhe
(B)TUjhich seva (G)karu kay jaane
(G)Anyay majhe (F#)kotyana koti
(B)Moreshwaray ba (G)tu dhal poti
Ganpatti Bappa Morya

joestrummer.us