Guitar Chords : O Paalanhaare by Lata Mangeshkar and Udit Narayan from Lagaan

Song Lyrics joestrummer.us

             (E a d g b e)
Dsus2 : (x x 0 2 3 0) <–just removing 3rd finger from Dmajor
G6 : (3 2 0 0 3 0)

(Dsus2)O Paalanhaal(G)re
(Dsus2)Nirgun Aur nya(D)re
(Dsus2)Tumre bin (G6)humara
(D)kaunu nahi

(Dsus2)Humri ul(G)jhan
(Dsus2)Suljhao bhag(D)want
(Dsus2)Tumre bin (G6)humara
(D)kaunu nahi

(D)Tum hi hum(G)ka (D)ho sahare
(D)Tum hi hum(G)re (D)rakhwale
(Dsus2)Tumre bin (G6)humara
(D)kaunu nahi

(D)Chanda me
(Gm)tumhi to bha(C)re ho chan(D)dani
Su(D7)raj me ujhala tum(C)hi (D)se
YEh ga(D)gan hai ma(D7)gan
(Gm)Tumhi to diye ho ise (C)taa(D)re
Bhaga(D)vat yeh ji(D7)van
(D)tumhi na savaro to
(Gm)kya koi sa(D)vare

(Dsus2)O Paalanhaal(G)re
(Dsus2)Nirgun Aur nya(D)re
(Dsus2)Tumre bin (G6)humara
(D)kaunu nahi
(Dsus2)Tumre bin (G6)humara
(D)kaunu nahi

(D)Jo… (G)suno (D)to
kahe (D)prabhu ji humri (G)hai binti
(D)Dukhi jan ko (D)dhiraj do
Ha(D)re nahi woh kabhi (G)dukh se
Tum (D)nirbal ko (D)raksha do
Reh (G)paaye nirbal saare
Bhak(Dsus2)ti ko shak(Dsus2)ti do
Bhak(Dsus2)ti ko shak(Dsus2)ti do

Jag ke (D)jo swami (D7)ho
itni (D)to araja suno
Hai path (D)me andhiyaa(D7)re
De(D)do vardaan me (Gm)ujiyaa(D)re

(Dsus2)O Paalanhaal(G)re
(Dsus2)Nirgun Aur nya(D)re
(Dsus2)Tumre bin (G6)humara
(Dsus2)kaunu nahi

(Dsus2)Humri ul(G)jhan
(Dsus2)Suljhao bhag(D)want
(Dsus2)Tumre bin (G6)humara
(Dsus2)kaunu nahi

(Dsus2)O Paalanhaal(G)re
(Dsus2)Nirgun Aur nya(D)re
(Dsus2)Tumre bin (G6)humara
(Dsus2)kaunu nahi

(Dsus2)Humri ul(G)jhan
(Dsus2)Suljhao bhag(D)want
(Dsus2)Tumre bin (G6)humara
(Dsus2)kaunu nahi

joestrummer.us