Guitar Chords : Khul Kabhi by Arijit Singh from Haider

Song Lyrics joestrummer.us

D7: (x x 0 2 1 2)
C7: (x 3 2 3 1 0)
(Gm)Khul (D7)kabhi to 
(Gm)Khul kabhi (Cm)kahi
(Gm)Main (D7)aasman
(Gm)Tu meri za(Cm)meen
(Eb)Boond boond barsu me paani paani khelu
(Eb)Khelu khelu aur (Dm)beh jaau
(Eb)Geele geele hotho ko me barisho se chumu
(Bb)chumu aur keh (Gm)jaau
(C)Tu zameen (Am)hai 
(C)Tu meri za(D7)meen
(Gm)Khul (D7)kabhi to 
(Gm)Khul kabhi (Cm)kahi
(Gm)Main (D7)aasman
(Gm)Tu meri za(Cm)meen
(Gm)Lab tere (Eb)yoon khule 
(Bb)jaise harf (C7)the
(Gm)Hoth par (Gm)yoon ghule
(Bb)jaise barf (Am)the
Aa(F)na za(C)ra zara tu (Bb)haule 
(Dm)haule sans (C)sans
Sek (Bb)doon tujhe
(Gm)Lab tere (Eb)yoon khule 
(Bb)jaise harf (Gm)the
(Gm)Hoth par (Gm)yoon ghule
(Bb)jaise barf (Gm)the
(C)Tu hi tu (E)hai
(C)Main kahin na(D7)hin
(Gm)Khul (D7)kabhi to 
(Gm)Khul kabhi (Cm)kahi
(Gm)Main (D7)aasman
(Gm)Tu meri za(Cm)meen
(Gm)Jhuk ke jab (Eb)jhumka main
(Bb)Chum raha (C7)tha
(Gm)Der tak (Gm)gulamahor
(Bb)Jhum raha (Am)tha
Jal (F)ke me (C)sochta tha 
(Bb)gulma(Dm)hor ki aag (C)hi main
fek (Bb)doon tujhe 
(Gm)Jhuk ke jab (Eb)jhumka main
(Bb)Chum raha (Gm)tha
(Gm)Der tak (Gm)gulamahor
(Bb)Jhum raha (Gm)tha
(C)Tu meri ka(E)sam 
(C)Tu mera ya(D7)keen
(Gm)Khul (D7)kabhi to 
(Gm)Khul kabhi (Cm)kahi
(Gm)Main (D7)aasman
(Gm)Tu meri za(Cm)meen
(Eb)Boond boond barsu me paani paani khelu
(Eb)Khelu khelu aur (Dm)beh jaau
(Eb)Geele geele hotho ko me barisho se chumu
(Bb)chumu aur keh (Gm)jaau

joestrummer.us