Guitar Chords : Apsara Aali by Bela Shende and Ajay Gogawale from Natrang

Song Lyrics joestrummer.us

(C#)Komal kaaya ki moh maya
(C#)Punava chandana nahale
(C#)Sonyaat sazale roopyat bhijle
(C#)Ratnaprabha tanu nyaale
Hee (C#)natali thatali
(C#)Jashi umatali
(C#)chandani rang mahaali
(C#)paahun thizli (C#)Indrasabha bhavatali

Apsara (C#)aa(F#)li… Indrapuri tun (C#)khaali
Pasarli (C#)laa(F#)li… ratnaprabha tanu (C#)nyaali
Ti hasali (C#)gaa(F#)li… chandani rang ma(C#)haali
Apsara (C#)aa(F#)li.. Punava chandana na(C#)hali

Chhabi(C#)daar surat dekhani janu hirkani
naar gul(F#)zar
saan(F#m)gate umar kan(C#)chuki bhapudi (F)mukhi
sosate (C#)bhaar

she(F)lati khunaavi kati
tashi hanu(F)vati, nayan tal(C#)war..(Dm)
(Dm)hee rati madu (C#)bharli, daji
(C#)thinagi shingarachi
(Dm)kasturi dar(C#)valali daji chook hi varyachi
Hee (C#)natali thatali
(C#)Jashi umatali
(C#)chandani rang mahaali
(C#)paahun thizli (C#)Indrasabha bhavatali

Apsara (C#)aa(F#)li… Indrapuri tun (C#)khaali
Pasarli (C#)laa(F#)li… ratnaprabha tanu (C#)nyaali
Ti hasali (C#)gaa(F#)li… chandani rang ma(C#)haali
Apsara (C#)aa(F#)li.. Punava chandana na(C#)hali

joestrummer.us

Guitar Chords : Mauli Mauli by Ajay Gogawale and Atul Gogawale from Lai Bhari

Song Lyrics joestrummer.us

Cm7: (x 3 5 3 4 3)bar

(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal

Tu(C)la saad aali tujya lekaraanchi
Aa(C#)lankapuri aaj maramari
Va(C)sa varicha ghetala paavlaani
Aa(C#)bha vaalavanti tuji saavali

Ga(Cm7)la bhet ghenya vineji nighali
Tuj(Eb)ya raamghoshyat (Ab)indraya(Cm)ni

(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal

bhi(C)de aasamanti dhwaja vaishanavanchi
U(C#)bhi pandhari aaj nadavali
Tu(C)jhe naav othi tuze rup dhyani
Jee(C#)vala tuji aas ka lagali

Ja(Cm7)gi paap sarya jagacha pari
Tu (Eb)aamha lekaranchi vi(C#)thu mau(Cm)li

(F)Mauli mauli Mauli Mauli
(C)Mauli mauli naav (A)vitthal tu(C)je
(F)Mauli mauli Mauli Mauli
(C)Mauli mauli naav (A)vitthal tu(C)je

(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal

Chal (C)kore tuji vaat rakandini
Gheta(C)la pava(F)laani jeev (C)sara
Taal (C)ghoshyatuni saad yete tuji
Dava(C)te vaishana(F)vana di(C)sha

Naad (F)lavi ha (Ab)tu sawa(C)la
Masta(F)ki chanda(Ab)na ti(C)la
Levu(F)ni tulshi (Ab)mala ga(C)la ya
Dava(F)shi vaat tya rau(Cm)la

Ha.. aj (Cm)harapa(Fm)la deh (Ab)bhan
Jeev (C#)zala khula bawa(Cm)ra

Daha(Cm)la ji tuj(Fm)ya lo(Ab)chanat
Bhaba(C#)lya lekarancha la(Cm)la

bhi(Cm)de aasamanti dhwaja vaishanavanchi
U(C#)bhi pandhari aaj nadavali
Tu(Cm)jhe naav othi tuze rup dhyani
Jee(C#)vala tuji aas ka lagali

Ja(Cm7)gi paap sarya jagacha pari
Tu (Eb)aamha lekaranchi vi(C#)thu mau(Cm)li

(F)Mauli mauli Mauli Mauli
(C)Mauli mauli naav (A)vitthal tu(C)je
(F)Mauli mauli Mauli Mauli
(C)Mauli mauli naav (A)vitthal tu(C)je

(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal

Ja(C)hala gajar jahalo badhir
Ja(C)gali najar kal sa(Eb)ra
Pan(C#)chapran he paduni atta
Ghali (Cm)reen panduran(C)gala

Ghe (C)deha kalas doha tulas
Gha(C)lito chadra bha(Eb)gesi
Sa(C#)galikade dise pandhari
Yaach (Cm)madhiri maauli (C)mazi

Mukha (C)darshan vhave aata
Tu (C)sakal jagacha trata
Ghe (C#)kushit ya ma(Eb)uli tujya
Paa(C#)yli thevato (C)matha

(Cm)Mauli mauli(Cm)Mauli mauli
(Cm)Mauli mauli(Cm)Mauli mauli

joestrummer.us

Guitar Chords : Morya Morya by Ajay Gogawale and Atul Gogawale from Uladhal

Song Lyrics joestrummer.us

He (G)Deva Tujhya (Cm)Dari Aalo
(G)Gungaan Gaya
(G)Tujhain maan (Cm)sacha
(G)Janma jaayi vaya

He (G)deva dili (C)haak
(Cm)Udhar ka(Ab)raya
ba(G)dhalachi (C)chhya tujhi
(Cm)sameendarachi (Ab)maya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya

He (G)Deva Tujhya (Cm)Dari Aalo
(G)Gungaan Gaya
(G)Tujhain maan (Cm)sacha
(G)Janma jaayi vaya

He (G)deva dili (C)haak
(Cm)Udhar ka(Ab)raya
ba(G)dhalachi (C)chhya tujhi
(Cm)sameendarachi (Ab)maya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya

Antra1:
(G)Onkaranch rupa tujha
(F)Chara chara madir
(G)Jhadyeli paan sang
(F)Ful tu sungadi
(G)Bhagatasa (Cm)pathirakha (D)greebacha vali
(G)Majhi bhakti (Cm)tujhi shakti (D)ek roop zali

He (G)deva dili (C)haak
(Cm)Udhar ka(Ab)raya
ba(G)dhalachi (C)chhya tujhi
(Cm)sameendarachi (Ab)maya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya

Antra2:
(G)Adi ant tuch khara (F)tujh budhhi data
(G)Sharan mi alo tujha (F)payavar matha
(G)Danka vajh (Cm)daha dishi (D)gajara navacha
(G)Sankata (Cm)badaleyi (D)avatar devacha

He (G)deva dili (C)haak
(Cm)Udhar ka(Ab)raya
ba(G)dhalachi (C)chhya tujhi
(Cm)sameendarachi (Ab)maya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya

(G)Morya Morya (F#)mibal tanhe
(B)TUjhich seva (G)karu kay jaane
(G)Anyay majhe (F#)kotyana koti
(B)Moreshwaray ba (G)tu dhal poti
Ganpatti Bappa Morya

joestrummer.us

Guitar Chords : Vajle Ki Bara by Bela Shende and Ajay Gogawale from Natrang

Song Lyrics joestrummer.us

Chaitra (Eb)punavechi raat aaj aliya bharat
Thad (Eb)Thad kalajat majhya mayena
Kadhi (Eb)kava kutha kasa jiv jhala yeda pisa
Tyacha (Eb)nahi bharawas tol rahina

(Abm)Rakhili ki marji tumachya
(Abm)jodina mi (Eb)aale
(Abm)Piratichya ya rangi raya
(Abm)chimba oli mi (Eb)jhale

Raya (Abm)soda ata tari kal yel nahi bari
Punha (Abm)bhetu kenvhatari saja(E)na..

Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara
Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara

He (Ebm)kashapayi chalta mag mag firata
(Ebm)Asa kay karata daji hila
(Ebm)bheta ki (E)yetya ba(Ebm)jari
He (Ebm)sahachi bhi gadi geli navachi bhi geli
Ata (Ebm)barachi (E)gadi ni(Ebm)ghali

Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara
Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara

(Abm)Baaraa..(Abm)Baaraa..
(E)Baara..(E)Ji ji re (Eb)ji

Ainya(Eb)wani rup majha
ubhi (Abm)jwanichya mi umbaryat
Nada(Abm)wala khulapisa
kabu(G)tarahi majhya urat

Bhava(Eb)tali bhay ghali raat
(Abm)mokat hi chandanyachi
Uga (Abm)ghayee kashapayi
hay (Eb)najar ubhya gavachee

Nari (Eb)ga rani ga
hay (E)najar ubhya ga(Eb)vachi..
He (Ab)shet aala rakhanila
(Ab)rakhu chara (Eb)gola
(Ab)Shil ghali kuthun koni
(Ab)karun tirapa (Eb)dola

Ata (Eb)kasa kiti jhaku sanga
(Abm)kuthawar rakhu
Raya (Eb)bhan majha mala rahi(E)na

Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara
Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara

He (Ebm)kashapayi chalta mag mag firata
(Ebm)Asa kay karata daji hila
(Ebm)bheta ki (E)yetya ba(Ebm)jari
He (Ebm)sahachi bhi gadi geli navachi bhi geli
Ata (Ebm)barachi (E)gadi ni(Ebm)ghali

Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara
Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara

(Abm)Baaraa..(Abm)Baaraa..
(E)Baara..(E)Ji ji re (Eb)ji

Antra2:
aal (Eb)pad jhala bhar bharali
(Abm)ubhari ghatagha(Eb)tat
tang (Abm)choli ang jali
tacha da(G)limb futa watat

gar (Eb)war jhombanar
dwad (Abm)padar jagi tharana
ado(Abm)shachya khodicha mi
kasa (Eb)gupit rakhu kalena

hey nari (Eb)ga rani ga
kasa (E)gupit rakhu ka(Eb)lena
(Ab)morawani daul majha
(Ab)mainewani (Eb)tora
(Ab)aundhachya ba warsala
(Ab)mi gathal way (Eb)sola

jiva (Eb)lagaliya godi tari
(Abm)kal kadha thodi ghadi
(Eb)atachi hi tumhi rahu (E)dya

Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara
Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara

He (Ebm)kashapayi chalta mag mag firata
(Ebm)Asa kay karata daji hila
(Ebm)bheta ki (E)yetya ba(Ebm)jari
He (Ebm)sahachi bhi gadi geli navachi bhi geli
Ata (Ebm)barachi (E)gadi ni(Ebm)ghali

Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara
Mala (Eb)jau dya na ghari
Ata (Eb)wajale ki bara

(Abm)Baaraa..(Abm)Baaraa..
(E)Baara..(E)Ji ji re (Eb)ji

joestrummer.us