Guitar Chords : Mauli Mauli by Ajay Gogawale and Atul Gogawale from Lai Bhari

Song Lyrics joestrummer.us

Cm7: (x 3 5 3 4 3)bar

(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal

Tu(C)la saad aali tujya lekaraanchi
Aa(C#)lankapuri aaj maramari
Va(C)sa varicha ghetala paavlaani
Aa(C#)bha vaalavanti tuji saavali

Ga(Cm7)la bhet ghenya vineji nighali
Tuj(Eb)ya raamghoshyat (Ab)indraya(Cm)ni

(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal

bhi(C)de aasamanti dhwaja vaishanavanchi
U(C#)bhi pandhari aaj nadavali
Tu(C)jhe naav othi tuze rup dhyani
Jee(C#)vala tuji aas ka lagali

Ja(Cm7)gi paap sarya jagacha pari
Tu (Eb)aamha lekaranchi vi(C#)thu mau(Cm)li

(F)Mauli mauli Mauli Mauli
(C)Mauli mauli naav (A)vitthal tu(C)je
(F)Mauli mauli Mauli Mauli
(C)Mauli mauli naav (A)vitthal tu(C)je

(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal

Chal (C)kore tuji vaat rakandini
Gheta(C)la pava(F)laani jeev (C)sara
Taal (C)ghoshyatuni saad yete tuji
Dava(C)te vaishana(F)vana di(C)sha

Naad (F)lavi ha (Ab)tu sawa(C)la
Masta(F)ki chanda(Ab)na ti(C)la
Levu(F)ni tulshi (Ab)mala ga(C)la ya
Dava(F)shi vaat tya rau(Cm)la

Ha.. aj (Cm)harapa(Fm)la deh (Ab)bhan
Jeev (C#)zala khula bawa(Cm)ra

Daha(Cm)la ji tuj(Fm)ya lo(Ab)chanat
Bhaba(C#)lya lekarancha la(Cm)la

bhi(Cm)de aasamanti dhwaja vaishanavanchi
U(C#)bhi pandhari aaj nadavali
Tu(Cm)jhe naav othi tuze rup dhyani
Jee(C#)vala tuji aas ka lagali

Ja(Cm7)gi paap sarya jagacha pari
Tu (Eb)aamha lekaranchi vi(C#)thu mau(Cm)li

(F)Mauli mauli Mauli Mauli
(C)Mauli mauli naav (A)vitthal tu(C)je
(F)Mauli mauli Mauli Mauli
(C)Mauli mauli naav (A)vitthal tu(C)je

(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal
(C)Vitthal vitthal (C)Vitthal vitthal

Ja(C)hala gajar jahalo badhir
Ja(C)gali najar kal sa(Eb)ra
Pan(C#)chapran he paduni atta
Ghali (Cm)reen panduran(C)gala

Ghe (C)deha kalas doha tulas
Gha(C)lito chadra bha(Eb)gesi
Sa(C#)galikade dise pandhari
Yaach (Cm)madhiri maauli (C)mazi

Mukha (C)darshan vhave aata
Tu (C)sakal jagacha trata
Ghe (C#)kushit ya ma(Eb)uli tujya
Paa(C#)yli thevato (C)matha

(Cm)Mauli mauli(Cm)Mauli mauli
(Cm)Mauli mauli(Cm)Mauli mauli

joestrummer.us

Guitar Chords : Morya Morya by Ajay Gogawale and Atul Gogawale from Uladhal

Song Lyrics joestrummer.us

He (G)Deva Tujhya (Cm)Dari Aalo
(G)Gungaan Gaya
(G)Tujhain maan (Cm)sacha
(G)Janma jaayi vaya

He (G)deva dili (C)haak
(Cm)Udhar ka(Ab)raya
ba(G)dhalachi (C)chhya tujhi
(Cm)sameendarachi (Ab)maya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya

He (G)Deva Tujhya (Cm)Dari Aalo
(G)Gungaan Gaya
(G)Tujhain maan (Cm)sacha
(G)Janma jaayi vaya

He (G)deva dili (C)haak
(Cm)Udhar ka(Ab)raya
ba(G)dhalachi (C)chhya tujhi
(Cm)sameendarachi (Ab)maya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya

Antra1:
(G)Onkaranch rupa tujha
(F)Chara chara madir
(G)Jhadyeli paan sang
(F)Ful tu sungadi
(G)Bhagatasa (Cm)pathirakha (D)greebacha vali
(G)Majhi bhakti (Cm)tujhi shakti (D)ek roop zali

He (G)deva dili (C)haak
(Cm)Udhar ka(Ab)raya
ba(G)dhalachi (C)chhya tujhi
(Cm)sameendarachi (Ab)maya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya

Antra2:
(G)Adi ant tuch khara (F)tujh budhhi data
(G)Sharan mi alo tujha (F)payavar matha
(G)Danka vajh (Cm)daha dishi (D)gajara navacha
(G)Sankata (Cm)badaleyi (D)avatar devacha

He (G)deva dili (C)haak
(Cm)Udhar ka(Ab)raya
ba(G)dhalachi (C)chhya tujhi
(Cm)sameendarachi (Ab)maya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya
(G)Morya Morya (G)Morya Morya

(G)Morya Morya (F#)mibal tanhe
(B)TUjhich seva (G)karu kay jaane
(G)Anyay majhe (F#)kotyana koti
(B)Moreshwaray ba (G)tu dhal poti
Ganpatti Bappa Morya

joestrummer.us